Vývoj mobilních aplikací pro OS Windows Phone (má bakalářská práce)

Jelikož je dnes poslední den roku, měl bych splnit ještě jeden slib – zveřejnit mou bakalářskou práci, protože ČVUT FEL to rozhodně neudělá. A jelikož není důvod práci zatajovat a pár lidí vyjádřilo zájem si jí prohlédnout, tak tak činím.

bakalářská práce

Zadání mé bakalářské práce s názvem Vývoj mobilních aplikací pro OS Windows Phone bylo následující:

Navrhněte mobilní aplikaci pro OS Windows Phone, která bude využívat veřejně dostupné API webové služby. Součástí práce bude přehled vývojových nástrojů a úvod do programování aplikací pro OS Windows Phone 7 v prostředí Silverlight.

Pokud se rozhodnete práci číst či studovat, měli byste vědět, že obsah práce je již zastaralý, vývoj jsem popisoval pro verzi Windows Phone  7.5 a dnes jsou k dispozici verze Windows Phone 7.8 a Windows Phone 8.

Vedoucím práce byl Ing. Stanislav Vítek, PhD z K13137 (katedra radioelektroniky) ČVUT FEL (profil na LinkedIn) a navrhl hodnocení B – viz posudek (v PDF).

Oponenta mi dělal Ing. Filip Řehořík, MBA, Windows Phone champ ve společnosti Microsoft, s.r.o. (profil na LinkedIn) a navrhl hodnocení A – viz posudek (v PDF).

Samotnou práci naleznete ke stažení ZDE (opět v PDF) a byla úspěšně obhájena dne 26.6.2012 s hodnocením B. A ten samý den jsem složil i státní zkoušku, takže od té doby mohu používat titul Bc.